Cenník poskytovaných sociálnych služieb

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle 0903581343 (zástupkyňa riaditeľa) alebo 0908447472 (sociálna pracovníčka).