Starostlivosť

Nepretržitú starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby zabezpečuje odborný personál, ktorý poskytuje každému prijímateľovi sociálnej služby dohľad, pomoc či nahrádzanie nevyhnutných životných podľa jeho individuálnych potrieb.

Základné zdravotné úkony vykonáva v prípade potreby zdravotná asistentka. Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom praktického lekára pre dospelých, ktorý navštevuje našich seniorov priamo u nás v zariadení. Zabezpečujeme sprevádzanie prijímateľov sociálnej služby na lekárske vyšetrenia a donášku liekov a zdravotných pomôcok.

Náš tím tvorí riaditeľ, zástupkyňa riaditeľa, sociálna pracovníčka, inštruktor sociálnej rehabilitácie, zdravotná asistentka, opatrovateľky, upratovačka a externý ekonóm.