O nás

 

„Prežite plnohodnotnú jeseň svojho života v rodinnom prostredí Annamaria zariadenia pre seniorov.“
(vízia Zariadenia pre seniorov)

Práve táto myšlienka viedla neziskovú organizáciu Annamaria k založeniu Zariadenia pre seniorov s rovnakým názvom. Cieľom je poskytovať čo najkvalitnejšie sociálnu službu a nezabúdať pri tom na dodržiavanie práv našich prijímateľov sociálnej služby. Máme záujem viesť ich k samostatnosti, aby sa naďalej cítili plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Budeme im nápomocný pri prekonávaní rôznych prekážok, ktoré by ich mohli oberať o chuť prežiť jeseň svojho života plnohodnotne.

Annamaria zariadenie pre seniorov je vytvorené v bezbarierovom prostredí novo prerobeného rodinného domu v Dolných Plachtinciach blízko okresného mesta Veľký Krtíš. Kapacita zariadenia je 18 miest, z toho 6 miest je na prízemí a 12 miest sa nachádza na poschodí budovy, kde sa naši prijímatelia sociálnej služby dostanú vďaka zabudovanej výťahovej plošine. Zariadenie poskytuje službu ženám aj mužom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

Pri práci s našimi seniormi sa kladie dôraz na individuálne pristupovanie ku každému z nich a poskytovanie potrebnej miery starostlivosti zabezpečenej odborným personálom.

Annamaria zariadenie pre seniorov má záujem, aby si naši seniori udržali čo možno najvyššiu kvalitu života a v našom zariadení našli druhý domov...

Poslanie Annamaria zariadenia pre seniorov:

Poslaním zariadenia je poskytovať našim prijímateľom sociálnej služby potrebnú dávku pomoci a podpory a vytvoriť im prostredie pripomínajúce domov.

Hlavný cieľ Annamaria zariadenia pre seniorov:

Zlepšovanie poskytovania sociálnej služby v súlade s overenými postupmi a potrebami našich prijímateľov sociálnej služby.