Podmienky prijatia

Podmienky prijatia vyplývajú z aktuálnej novely zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Záujemcom o poskytovanie sociálnej služby odporúčame postupovať podľa priloženého Manuálu pre žiadateľa, ktorý je vypracovaný v dvoch verziách:

  • Manuál A) – pre žiadateľov, ktorí už majú vybavené rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • Manuál B) – pre žiadateľov, ktorí ešte nemajú vybavené rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Všetky tlačivá (Prílohy), ktoré sú uvedené v Manuály pre žiadateľa nájdete pod textom, alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo v našom zariadení u sociálnej pracovníčky.

V prípade potreby Vám radi ochotne pomôžeme pri vybavovaní potrebných náležitostí či vypísaní žiadosti.