Stravovanie

V súlade so zákonom o sociálnych službách sa v zariadeniach s celoročnou pobytovou formou poskytuje celodenné stravovanie:

  • 5x denne  (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) pri racionálnej, bielkovinovej a výživnej diéte;
  • 6x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera I., večera II.) pri diabetickej diéte.

Strava sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom. Podáva sa v priestoroch jedálne, prípadne podľa potreby na izbe prijímateľa sociálnej služby za pomoci personálu.

Strava sa upravuje podľa aktuálneho zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby na základe odporúčaní ošetrujúceho lekára.