Koronavírus

Vážení rodinní príslušníci, vážení priatelia Annamaria n. o..
Od dňa 06.03.2020 prebieha na Slovensku mimoriadna situácia súvisiaca so šíriacim sa ochorením Koronavírusu (COVID-19), kvôli ktorému bol vyhlásený celoštátny zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb.

Naše zariadenie sleduje aktuálnu situáciu a reaguje zavádzaním preventívnych opatrení, ktoré sú podľa potreby aktualizované. Pre prípad karantény bol vypracovaný plán krízových opatrení, pričom činnosti služby počas krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

Prosíme Vás, aby ste akceptovali opatrenia až do ich odvolania o čom Vás budeme informovať. K základným opatreniam patrí zákaz akýchkoľvek návštev a zákaz nosenia nákupov pre našich klientov, aby sa znížilo riziko prenesenia nákazy do nášho zariadenia. Všetko potrebné im priebežne zabezpečuje náš personál.

Samozrejme je vítaný telefonický kontakt s našimi klientmi. Ak nemajú vlastný mobilný telefón, pokojne volajte na pevnú linku zariadenia 0472028927 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod.od 16:00 hod. do 18:00 hod. počas pracovných dní kedy personál ochotne odovzdá telefón Vášmu rodinnému príslušníkovi.

V prípade nejakých otázok kontaktuje počas pracovnej doby (od 08:00 do 16:30) naše kontaktné osoby uvedené nižšie.

Kontaktné osoby:

Eva Maráková, zástupkyňa riaditeľa 0903581343
Mgr. Katarína Balážová, sociálna pracovníčka 0908447472
katarina.balazova82@gmail.com